Podreglowa inauguracja sezonu

Sezon rowerowy 2011/2012 uważam niniejszym za rozpoczęty!

Galeria